Các thông báo trên website môn học được gửi tới email

Các thông báo trên website môn học được gửi tới email

by Quản trị Viên -
Number of replies: 0

Kính gửi các Thầy, Cô

Gửi các bạn sinh viên,

Hệ thống website môn học đã cấu hình để chuyển các thông báo của các Thầy, Cô thông qua hình thức viết bài trên diễn đàn, các thông báo, các bài tập đến email của sinh viên. 

Các bạn sinh viên cần khai báo địa chỉ thư đúng trong profile của mình để nhận được các thông báo từ khoá học do các giảng viên gửi đến.

Trân trọng thông báo.

Quản trị viên